Příroda povodí Rokytky

 
Přirozená vegetace
- popis a charakteristika přirozené vegetace v oblasti povodí Rokytky